Televisie Radio FAQ Contact
Nederlandse kanalen | Buitenlandse kanalen | Thema kanalen | Mijn favorieten |Top 100
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze webpagina. Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze website biedt een verzameling koppelingen aan naar videobeelden en websites die niet door Allekanalen.nl worden verzorgd. U dient zelf te bepalen of het gebruik van deze websites of videobeelden voor u is toegestaan. Als u niet wilt dat Allekanalen.nl koppelingen aanbiedt naar uw website of videobeelden dan kunt u ons daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De eigenaar van deze website aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Het auteursrecht op deze website berust bij Allekanalen.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Allekanalen.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Allekanalen.nl.

Op deze website genoemde handelsmerken en dienstmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.